>>> Naar de Tao voor kinderen >>>

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 De generaal volgen: Dao De innerlijke kracht


                    Tao                                      Te
De Tao Te Tjing, in woord en beeld.

‘Tao Te Tjing’ is de titel van een bundel van 81 korte Chinese teksten.
Ze zijn rond 300 voor Christus opgeschreven.
Dan zijn ze al eeuwen ontwikkeld en doorverteld.

Deze site bevat Nederlandstalige versies van deze 81 teksten.
Klik op een van de nummers hiernaast voor een van de teksten.
Iedere tekst is voorzien van een toelichting.
Ook kun je op trefwoord / onderwerp zoeken.
Er is bovendien een versie voor kinderen. Deze is nog in ontwikkeling.

De teksten gaan over de Tao, het oerprincipe van het leven en over het leven zelf.
Ze gaan over leiderschap en wijsheid, geweldloosheid en bescheidenheid.
Ze zijn compact, raadselachtig, van alle tijden, poëtisch en filosofisch.
Ze bevatten aanwijzingen over hoe te leven, in harmonie
en verbonden met het oerprincipe, het alles, Tao.

Tao Te Tjing betekent letterlijk:
het boek (Tjing), over de Tao en de innerlijke kracht (Te).

De Tao Te Ching is een van de drie bronboeken van het Taoïsme.
Het (Chinese) Taoïsme is verbonden met het (Indiase) Boeddhisme
en het (meer Japanse) Zen Boeddhisme.

Het Taoïsme gaat uit van het niet te bevatten alles (Tao),
dat in alles aanwezig is.
We kunnen leven volgens dit oerprincipe, we zijn het in wezen ook.
Leven vanuit de Tao doen we met behulp van ons ‘Te’, onze innerlijke kracht.

Het Boeddhisme heeft als thema het ontsnappen aan het lijden,
aan je lot, je karma. (Dit thema speelt ook in het Christelijke Pasen.)
Het Taoïsme kent dit niet, het gaat om leven in de Tao, met de Tao.
De overlappingen zijn verder aanzienlijk.
Zo zegt de Boedhistische monnik Thich Nhat Hanh
'Home is the way, there is no way home.'
De Tao hoef je niet te volgen, er is geen weg naar toe,
de Tao heb je immers al, de Tao is de weg, de Tao is alles en overal.
Lees meer over de Tao>>>

Het Taoïsme is een verbonden tegenpool met het iets latere Confucianisme, waarbij alles volgens de regels dient te verlopen binnen een strak voorgeschreven orde en hierarchie. Tao´sme en Confuscianisme vormen samen ook een soort "yin en yang.
Je kunt het de leer van de natuur (Tao) tegenover de leer van de cultuur en de mens noemen. Het 'onzichtbare' Taoïsme ligt onder het zichtbare Confucianisme.
In de cultuur van het huidige China zijn Ta÷isme en Confucianisme beide nog volop aanwezig. Ze lopen voor een buitenstaander volstrekt onbegrijpelijk, onzichtbaar en ongrijpbaar door elkaar, naast elkaar en met elkaar.  

Over deze site, tekensvanleven.nl

Deze site is sinds 2002 in ontwikkeling. Er staan twee Nederlandse bewerkingen op van de 81 Tao teksten. De nummers in het blok linksboven linken naar de tweede versie van deze teksten. Aanvullend is er een algemene toelichting, er zijn toelichtingen per afzonderlijke tekst en toelichtingen op trefwoord. Tot slot hebben deze teksten titels gekregen, die ook als ingang kunnen worden gebruikt.
In december 2013 was de tweede tekstversie afgerond. Zie de historie van deze site.

In januari 2014 begonnen we aan het vrede en vreugde boek, de Tao voor kinderen.
Om de twee weken wordt een volgende van de 81 Tao Te Tjing teksten in de geest van de brontekst bewerkt voor jongeren. Dit project loopt door tot eind 2018.

Wij denken dat het Taoïstische gedachtegoed bijdraagt aan een vreedzame wereld.
George Burggraaff (foto's)
Roeland Schweitzer (tekst)

Zodra een nieuwe pagina klaar is, kunt u een (gratis) bericht hierover krijgen.
U kunt hier een abonnement op nemen.

              
Toelichting bij de Tao Te Tjing
Toelichting bij het begrip Tao
Trefwoordenindex
Titels bij de teksten
Historie van deze site
Andere Tao bronnen
Abonnement op twee wekelijkse nieuwsbrief© 2015 George Burggraaff, Roeland Schweitzer
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyrightpagina.


Laatste wijzigingen 27 juli 2015