>>> Naar de Tao voor kinderen >>>

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 


74 


75 


76 


77 


78 


79 


80 


81 De generaal volgen: Dao De innerlijke kracht


                    Tao                                      Te
Lin Yutang (1895 - 1976) vat het Taoïsme simpel en mooi samen in zijn boek uit 1937 ‘the importance of living’: 

'De wijsheid van het domme,
de schoonheid van het trage,
de aanvulling van het stomme,
het voordeel van het lage.’

 

De Tao Te Tjing, in woord en beeld.

‘Tao Te Tjing’ is de titel van een bundel van 81 korte Chinese teksten.
Ze zijn rond 300 voor Christus meerdere malen opgeschreven.
Dan zijn ze al eeuwen ontwikkeld en doorverteld.

Deze site bevat Nederlandstalige versies van deze 81 teksten.
Klik op een van de nummers hiernaast voor een van de teksten.
Iedere tekst is voorzien van een toelichting en een foto.
Ook kun je op trefwoord / onderwerp zoeken.
Er is bovendien een versie voor kinderen. Deze is nog in ontwikkeling.

De teksten gaan over de Tao, het oerprincipe van het leven en over het leven zelf.
Ze gaan over leiderschap en wijsheid, geweldloosheid en bescheidenheid.
Ze zijn compact, raadselachtig, van alle tijden, poëtisch en filosofisch.
Ze bevatten aanwijzingen over hoe te leven, in harmonie
en verbonden met het oerprincipe, het alles, Tao.

Tao Te Tjing betekent letterlijk:
het belangrijke boek (Tjing), over de Tao en over de innerlijke kracht (Te).

De Tao Te Ching is een van de drie bronboeken van het Taoïsme.
Het (Chinese) Taoïsme is verbonden met het (Indiase) Boeddhisme
en het (meer Japanse) Zen Boeddhisme. Er zijn ook paralellen met het Christendom.

Het Taoïsme gaat uit van het niet te bevatten alles (Tao), dat in alles aanwezig is.
We kunnen leven volgens dit oerprincipe, we zijn het in wezen ook.
Het gaat over accepteren en loslaten en meegaan met de stroom van het leven.
Leven vanuit de Tao doen we met behulp van ons ‘Te’, onze innerlijke kracht.
Met deze innerlijke kracht 'Te' kun je vanuit 'diepe liefde', vanuit mededogen,
zijn als een onbaatzuchtige moeder. Zie tekst 67.

De overlappingen tussen Taoïsme en Boeddhisme zijn aanzienlijk.
Zo zegt de Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh
'Home is the way, there is no way home.'
Ook de Tao hoef je niet te volgen, er is geen weg naar toe,
de Tao heb je immers al, de Tao is alles en overal.
Lees meer over de Tao>>>

Het Taoïsme is een verbonden tegenpool met het iets latere Confucianisme, waarbij alles volgens de regels dient te verlopen binnen een strak voorgeschreven orde en hierarchie. Taoïsme en Confuscianisme vormen samen een soort "yin yang".
Je kunt het de leer van de natuur (Tao) tegenover de leer van de cultuur en de mens noemen. Het 'onzichtbare' Taoïsme ligt onder het zichtbare Confucianisme.
In de cultuur van het huidige China zijn Taöisme en Confucianisme beide volop aanwezig. Ze lopen voor een buitenstaander volstrekt onbegrijpelijk, onzichtbaar en ongrijpbaar door elkaar en naast elkaar.  

Over deze site, tekensvanleven.nl

Deze site is sinds 2002 in ontwikkeling. Er staan twee Nederlandse bewerkingen met foto's op van de 81 Tao teksten.  De nummers in het blok linksboven linken naar de tweede versie van deze teksten. Aanvullend is er een algemene toelichting, er zijn toelichtingen per afzonderlijke tekst en toelichtingen op trefwoord. Tot slot hebben deze teksten titels gekregen, die ook als ingang kunnen worden gebruikt.
In december 2013 was de tweede tekstversie afgerond. Zie de historie van deze site.
De teksten zijn van Roeland Schweitzer.
Fotograaf George Burggraaff levert de foto's.
In januari 2014 begonnen George en Roeland  aan de Tao voor kinderen, het vrede en vreugde boek.
Om de drie weken bewerkt Roeland de volgende van de 81 Tao Te Tjing teksten in de geest van de brontekst, zodat jongeren er ook iets mee kunnen. Geroge levert opnieuw de foto's. Dit project loopt door tot begin 2019.

Wij denken dat het Taoïstische gedachtegoed bijdraagt aan een vreedzame wereld. We nodigen u uit om het te verspreiden. Uw commentaar en reacties zijn uiteraard ook welkom.
George Burggraaff (foto's)
Roeland Schweitzer (tekst)

Zodra een nieuwe pagina klaar is, kunt u een (gratis) bericht hierover krijgen.
U kunt hier een abonnement op nemen.

              

Toelichting bij de Tao Te Tjing
Toelichting bij het begrip Tao
Trefwoordenindex
Titels bij de teksten
Historie van deze site
Verantwoording
Andere Tao bronnen
Abonnement op twee wekelijkse nieuwsbrief
© 2016 George Burggraaff, Roeland Schweitzer
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyrightpagina.


Laatste wijzigingen 2 augustus 2016