©  2019  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff

Over het copyright.

Iets wat door iemand is gemaakt, is eigendom van de maker, tenzij met de maker andere afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. De maker is de eigenaar, totdat de maker schriftelijk afstand doet van (een deel van) het eigendomsrecht.

Ook op deze site  www.tekensvanleven.nl zit auteursrecht.
Het auteursrecht geldt voor de teksten en foto's, voor de vormgeving, de navigatie en de code. Ten aanzien van de teksten geldt een nuancering:

Over de teksten

De Tao is, in de aard van de Tao,  ieders schat. Bewust zijn van de Tao en de kennis hierover kan bijdragen aan de balans in onze wereld. Daarom is de auteur Roeland Schweitzer blij met verdere verspreiding.
Roeland Schweitzer heeft de teksten op deze site geschreven op basis van bestaand materiaal, hij is schatplichtig aan velen. Zie de verantwoording. Hij ziet zichzelf vooral ook als doorgever en Tao leerling.
Marie Ponseele en Jennifer Odum zijn de makers van cde filosofische vragen bij de Tao voor kinderen. Deze vragen zijn vrij beschikbaar voor gebruik met jongeren.
De teksten kunnen dus vrij worden gebruikt in een informatief, educatief of literair kader. Bronvermelding plus melding van het gebruik zijn de voorwaarden.
De bronvermelding is www.tekensvanleven.nl
De melding van het hergebruik kunt u sturen naar roeland@schworks.nl

Over de foto's

George Burggraaff is professioneel fotograaf. Daarom is het gebruik van de foto's alleen toegestaan na overeenstemming hierover met George. george@georgefoto.nl