Tao Te Tjing, tekst 2


©  2021, George Burggraaff
Tekst 2 uit de Tao Te Ching
© 2021,foto en tekst George Burggraaff / Roeland Schweitzer


Kun je schoonheid zien zonder dat er vuil is?

Kun je het goede herkennen zonder dat er kwaad is?

Komen leven en dood niet voort uit dezelfde bron?

Vullen moeilijk en gemakkelijk elkaar niet aan?

Meten lang en kort elkaar niet de maat?

Berust hoog niet op laag?

Vormen toon en stem geen harmonie?

En zullen de eersten niet de laatsten zijn?


Daarom handelt de wijze door te wachten.

Hij onderwijst door te zwijgen.

Alles komt en gaat, en de wijze verzet zich niet.

Hij maakt dingen, maar eist ze niet voor zich op.

Zijn werk komt de wereld ten goede,

maar hij verlangt geen dankbaarheid.

Als iets klaar is, staat hij daar verder niet bij stil.

Daardoor is het werk waardevol.

Tekst 2 uit de Tao Te Tjing, eerste versie.     Tweede versie
vorige   introductie / overzicht    volgende © 2021 RS / GB