copyright 2017 George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff

<<      
Vragen stellen en ze beantwoorden dat helpt je (altijd).
Hierdoor kun je ook dit boek over vrede en vreugde beter begrijpen.
Je ontdekt nog meer als je de vragen met elkaar bespreekt.

De vragen bij de pagina's.       

Waarom is juist deze foto bij de tekst gekozen?      
Wat voel je bij de tekst?      
Wat voel je bij de foto?      
Heb je bij de foto en de tekst hetzelfde gevoel?      
Als er verschillen zijn, wat zijn die dan?      
Wat vind jij het belangrijkste in de foto?      
Kun je een andere foto bij de tekst bedenken?     
 
Wat vind je het belangrijkste in de tekst?      
Staan er bijzondere woorden in de tekst?      
Worden sommige woorden of zinnen herhaald?      
Waar gaat deze tekst eigenlijk over?      
Heeft de tekst een boodschap?      
Zo ja, wat is die boodschap dan?      
Gaan de teksten ervoor en erna over hetzelfde of juist niet?      
Wat zijn de verschillen?      
Vertel de tekst eens na in je eigen woorden?     

Wat is de titel van de tekst?      
Kijk eens in de titellijst. Welke titels vind je leuk?      
Daar kun je ook op klikken.      


Het boek over vrede en vreugde
De Tao Te Tjing voor kinderen

Vragen bij de teksten en foto's.

Bij iedere tekst en foto kun je vragen stellen.
Ook over de titel van het boek en de geschiedenis kun je vragen stellen.
Waar komt het boek vandaan? Lees hiervoor de inleiding.

Waarom heet dit boek 'het boek over vrede en vreugde'?
In het Chinees heet het de Tao Te Tjing.
In de inleiding leggen we ook de titel uit.

Het boek bevat 81 teksten. Waarom 81?

Je mag zelf weten in welke volgorde je de 81 teksten leest.
Je kunt gewoon een paar bladzijden lezen, zoals deze, of deze.
Je kunt de teksten bovendien kris-kras door elkaar lezen, dat geeft niets.
Van voor naar achteren, van achter naar voren, allemaal prima.
Iedere tekst is op zich al een verhaaltje.
Sommige teksten zijn heel beroemd, zoals de eerste.

Links zie je altijd een foto die iets met het verhaaltje te maken heeft.
Nu hebben we meteen een vraag voor je:
Waarom is juist deze foto bij de tekst gekozen?
Er zijn meestal meerdere antwoorden. 
Het gaat niet om goed of fout.
Het gaat erom dat je erover nadenkt.

Goed nadenken kun je leren, vooral door met anderen te praten.
Hoe denkt de een, hoe denkt de ander. Samen weten we meer.

Door de foto begrijp je misschien weer iets meer van de tekst.
Er staat 'begrijp', maar de foto's en teksten gaan ook over je gevoel.
Sommige dingen voel je van binnen. Je hoeft ze niet te begrijpen.
In dit boek over vrede en vreugde is je gevoel belangrijk.
Met denken alleen kom je er niet, je hart hoort er net zo goed bij.
Zie bijvoorbeeld tekst 65
Daarom de volgende vraag:

Wat voel je bij de tekst? 
Kijk maar eens naar deze tekst.
Misschien voel je iets van vertrouwen en liefde?
Dat kun je misschien ook in de foto zien?
Wat voel je bij de foto?

Heb je bij de foto en bij de tekst hetzelfde gevoel, of is dat anders?
Als er verschillen zijn, wat zijn die dan?

De foto kan je helpen met je gevoel over de tekst.
Andersom kan de tekst je ook helpen met je gevoel over de foto.
Ze vullen elkaar aan.
Foto en tekst kunnen elkaar verbreden en versterken.
Als je oefent om te zeggen wat je voelt, dan oefen je ook om aandachtig met je gevoel om te gaan en om goed met anderen te communiceren.

Wat vind jij het belangrijkste in de foto?
Kun je een andere foto bij de tekst bedenken?

En wat vind je het belangrijkste in de tekst?
Misschien vind je meerdere dingen belangrijk, dat kan ook.
Staan er bijzondere woorden in de tekst?
Worden sommige woorden of zinnen herhaald?
Waar gaat deze tekst eigenlijk over?
Heeft de tekst een boodschap?

Wat is die boodschap dan?

Kijk eens naar de titel boven een tekst, die helpt je misschien ook.

De tekst is vaak verbonden met de tekst die er aan voorafgaat, of met de tekst die er op volgt. Kijk eens naar deze teksten:
Met de pijltjes-toets  <  kun je naar de tekst die ervoor komt.
Met de pijltjes-toets  >  kun je naar de tekst die erna komt.
Via de dubbele pijltjes-toets  <<  ga je naar de beginpagina.

Gaan de teksten ervoor en erna over hetzelfde of juist niet?
Wat zijn de verschillen?

Kun je in je eigen woorden de tekst navertellen?

Als je heel veel wilt leren, dan maak je een schriftje en begin je bij tekst 1.
Je beantwoordt de vragen en dan ga je naar tekst 2. En zo verder.
Als je het hele boek zo onderzoekt, dan leer je echt iets bijzonders:
denken vanuit het Taoïsme.

Je kunt ook denken vanuit het Christendom of de Islam.
En je kunt al deze religies met elkaar verbinden.
Er zijn ook allerlei overeenkomsten.
In ieder geval veel plezier met 'het vrede en vreugde boek'.
Als je een vraag aan ons hebt, stuur gerust een mailtje.

Hartelijke groet,
George Burggraaff (foto's),
Roeland Schweitzer (teksten).