©  george burggraaff
© George Burggraaff

>          

Cursus Kinderfilosofie en de Tao Te Tjing

De cursus bestaat uit 81 lessen. Een les bestaat uit een aantal filosofische vragen die je met kinderen kunt bespreken bij een van de teksten uit de Tao Te Tjing voor kinderen. Deze vragen worden wekelijks toegezonden aan de abonnees.

Stapsgewijs verschijnen de vragen ook op de Tao Te Tjing voor kinderen pagina's op deze site.

Het stappenplan

De basis van iedere les kinderfilosofie en de Tao Te Tjing bestaat uit de zes stappen van dit stappenplan.
Ter voorbereiding helpt het om ze goed in je op te nemen en eventueel deze tekst te printen voor gebruik in de les.

STAP 1: Lees de Tao voor kinderen tekst voor, zoals een verhaal. Laat de foto duidelijk zien.

STAP 2: Kies een van de vragen (uit de mail of zoals deze bij de tekst staat) en laat het kind of de kinderen een antwoord bedenken.

STAP 3: Schrijf één zin (max. twee zinnen) op als antwoord. Dit kan klassikaal wanneer je je bij de gedachte van één leerling houdt (ook in stap 2). De anderen kunnen helpen om de gedachte goed te verwoorden.

Opmerking: het doel van de begeleider is steeds om het kind zo goed mogelijk te begrijpen. Toets eventueel of je het goed begrepen hebt. Stel eventueel extra vragen. Maar laat het kind zelf de formulering maken
( "Hoe kan je dat kort zeggen? " "Kun je daar één zin van maken? ")

STAP 4: Gooi een dobbelsteen, of laat een kind dat doen en stel de vraag die bij de worp hoort. Misschien kun je na verloop van tijd wel zelf bepalen welke vraag het best op zijn plaats is.

     Waarom denk je dat?

     Wat bedoel je precies met ... (kies één woord uit jullie antwoord)

     Heb je dat al eens zo meegemaakt?

    Is dat elke keer zo? Altijd?

    Denkt iedereen dat volgens jou?

    Ken je een geval waarin het anders is?

STAP 5: Als 5de stap kan je ervoor kiezen om de dobbelsteen nog eens te gooien. In veel gevallen zal dit het gesprek steeds interessanter maken. Je legt dan de focus op het mondelinge gebeuren. Je kunt ook tesamen proberen om nieuwe zinnen op te schrijven waarin je de verdere uitleg geeft.

STAP 6: Sluit af door naar de afbeelding te kijken. Kun je ook zien wat je net gedacht hebt?Naast de kinderfilosofie vragen per les, gericht op zelfstandig denken en onderzoeken, is er ook een standaard vragenset beschikbaar gericht op begrip.

Vragen bij de tekst gericht op begrip.

Beginpagina de Tao voor kinderen
Paginatitels

Abonnement op de onregelmatige nieuwsbrief

Bestelformulier voor het boek over vrede en vreugde,
de Tao Te Tjing voor kinderen


De Tao Te Tjing voor kinderen en andere volwassenen

© 2021 Marie Ponseele, Roeland Schweitzer
De Tao Te Tjing voor kinderen