De beroemde afbeelding van Lao Tse op de waterbuffel bij de grenspost waar de Tao Te Tjing is opgeschreven.
© 1995 N. Sukumar

Over Lao Tse

Lao Tse (ook geschreven als Laozi of Lao-Tzu) wordt genoemd als de naam van de auteur van Tao Te Tjing. Het betkent '├Âude meester'.
Het is een mythische figuur, die mogelijk nooit heeft bestaan.
In de Zhuang Zi wordt hij 'oude langoor' genoemd.
Hij zou kort voor Confucius (551-479 voor Christus) hebben geleefd
als raadgever aan het Chinese hof en Confusius zou hem ook een keer hebben ontmoet. Dit betekent dat het Confucianisme in realtie staat tot
het Taoïsme.

Er werd te weinig naar Lo Tse geluisterd, zo vervolgt de mythe.
Daarom trok Lao Tse zich aan het eind van zijn leven teleurgesteld terug.
Op een waterbuffel verliet hij het land richting India.
Zo is hij hier ook afgebeeld.
Boven op een bergpas, bij de grens van het rijk herkende een grenswachter hem. Deze vroeg aan Lao Tse om zijn kennis op te schrijven.
Dat deed hij. In 5000 karakters schreef Lao Tse de Tao Te Tjing.
Daarna heeft nooit meer iemand wat van hem vernomen.
Aldus de overlevering.

De bergpas met de grenswachter is mijns inziens een metafoor voor het passeren van de grens tussen leven en dood, vergelijkbaar met de rivier de Styx uit de Griekse mythologie.

De Tao Te Tjing kent verschillende schrijfstijlen met karakteristieken van meerdere auteurs.
Het lijkt een samenvoeging van twee of drie teksten, inclusief wat overlappingen, aanvulingen en andere redactionele wijzigingen.
Zo is op een goed moment de Tao Te Tjing ondergebracht in het magische vierkant van 81 teksten, negen keer negen. Om deze mooie ordening te bereiken zijn er hoogstwaarschijnlijk  teksten opgesplitst, of juist samengevoegd en misschien zijn er ook nog teksten toegevoegd.


Meer over Lao Tse