©  2016  George Burggraaff
© 2021 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip Leegte.


Das ledig Gemüt vermag alle Dinge.
Deze uitspraak van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart
benadert de essentie van het het Taoïstische begrip leegte.
Vanuit, of in leegte is ruimte vopor alles.
Waar leegte is, daar is ruimte voor het nieuwe.

Leegte is de open gemoedshouding waarmee je kunt luisteren.
Vanuit leegte kun je alle kanten op. Ruimte.
Alles komt er uit voort. Leegte lijkt op rust en stilte.
Er zijn geen grenzen van tijd en ruimte.
Het is optimale vrijheid en rijkdom.
Tegelijkertijd is het dat zeker niet.
Het is niet eens de tegenpool van vol, drukte, volheid.
Het is zeker geen oordeel, het is juist zonder oordeel.
En zelfs dat oordeel ook weer niet, want het is niets, leegte.
De verrukking van dit oneindig moment.
Alleen volkomen leegte is volledig vervuld zijn.
In zekere zin raakt het begrip leegte aan het oerprincipe Tao.
Tekst 11 is een kerntekst over het begrip leegte.
Leegte, in de zin van geen afleidende gedachten, de staat van aanwezig zijn in het hier en nu, is een staat die je bereikt door meditatie, een belangrijk apsect van de Tao Te Tjing.

In de bijbel begint het boek Prediker met de volgende zin:
‘Lucht en leegte, alles is leegte.’

Over leegte doet de Tao Te Tjing uitspraken in de teksten
4, 5, 11, 14, 22, 25, 43 en 45 en 57
Zie ook het Taoïstische begrip wuwei, niet handelen.