niets in de Tao
© 2015 George Burggraaff

Gedachten rondom het Niets.


Allereerst is het niets in de Tao nauw verwant met leegte en stilte.
Waar niets is, daar kan iets gebeuren.
Prachtig geïllustreerd in tekst 11.
Het is ook een filosofisch probleem.
Door ‘niets’ te benoemen is het al iets en dus niet meer niets.
In zekere zin is het niets dan ook de Tao zelf. Tekst 14

De filosofe Patricia de Martelaere schrijft
over het meest typerende in de Tao:
De ware weg ligt in het (niet) volgen van het niets,
je aan helemaal niets vast houden,
dat wil zeggen het niet volgen van alles
dat zich presenteert als een bruikbare weg .

(Uit Taoïsme, de weg om niet te volgen, p 167)

Alles wat is, komt ergens uit voort.
Uit het niets.
Tekst 40
Alleen niets dringt door op plaatsen die gevuld zijn.
Tekst 43