©  2014  George Burggraaff
© 2015 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip Onrust


De Tao wijst sluwheid en slimheid af.
Kennis kan zelfs afleiden van het oerprincipe.
Er komt alleen maar onrust van. Het werkt niet.
Beweging overwint weliswaar de kou, rust overwint de warmte, aldus dezelfde tekst 45.
Alles wat afleidt van de Tao, aardse zaken als hebzucht,
begeerte, ijdelheid, rivaliteit, geruzie. Allemaal onrust.
De Tao is steeds minder. Zie tekst 48
De Tao is het niets achter de stilte, de leegte, de rust.
De Tao bevindt zich achter het tegendeel van onrust.

Onrust/gedoe staat op gespannen voet met 'non-ado', wu wei.
Dit belangrijke Taoïstische begrip betekent zoiets als
spontaan spelen en werken met de stroom.
Het geeft rust en vrede. Tekst 31 en tekst 32.
Alle regels, wetten, wapens, bezittingen geven onrust.
De Tao is noch rust noch onrust.

Zie ook de teksten 2, 3, 18, 19, 26, 38, 55, 65, 80.