©  2014  George Burggraaff
© 2015 George Burggraaff
Paradoxen komt u onder meer tegen in de teksten
1, 2, 11, 19, 27, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 58, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 81

Toelichting bij de vele paradoxen in de Tao.


De Tao Te Tjing heet ook wel het boek der paradoxen.
Het zit vol schijnbare tegenstellingen.
Het begint al met tekst 1, regel 1.
Hoe kun je serieus praten over een onbenoembare Tao?
De Tao wordt het hele boek door toch benoemd.
De vormeloze Tao neemt toch allerlei vormen aan.

Gemakkelijk te begrijpen, toch begrijpt niemand de Tao. Tekst 70
Handelen door niet te handelen. Zie wu wei.

Weten, door niet weten. Typisch Tao. Tekst 71, tekst 81
Niet spreken en toch deskundig antwoorden. tekst 73
Door achteraan te lopen, vooraan staan. Tekst 7
Perfecte afsluitingen zonder slot en grendel. Tekst 27
Ontvangen, door te geven. Deze paradox staat ook in de bijbel.

Alleen als je niets bent, dan kun je overal komen. Tekst 43
Schijnbare tegenstellingen blijken elkaar aan te vullen.
Twee kanten van één geheel. Materie als eenheid met leegte.
Goed kan niet zonder kwaad, en mooi hoort bij lelijk. Tekst 2

Wat is een goed mens? De onderwijzer van een slecht mens.
Wat is een slecht mens? De zorg van een goed mens.
Tekst 27
De wijze verlangt er naar om niet te verlangen. Tekst 64

Het zachte overwint het harde. Het een komt voort uit het ander.
Denk niet in tegenstellingen zoals het een tegenover het ander,
maar denk in aanvullingen, het een plus het ander.
Het gaat over het verenigen van uitersten, zoals in een cirkel,
waar het begin tevens het eind is.
Het is het principe van yin en yang, zoals in het Tai Chi teken.
Yin en yang in een eeuwige samenwerking
Ook de bijbel gebruikt paradoxen zoals deze in Prediker 1:7
‘Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol.’