© N. Sukumar.

Dit beeld stelt Lao Tse voor.
Het staat aan de voet van de berg Wu Shan in Fujian, China.
Lao Tse is waarschijnlijk een fictieve figuur.


De Amerikaans Chinese schrijver Lin Yutang (1895 - 1976)
vat het Taoïsme simpel en mooi samen in zijn boek uit 1937
'the importance of living':

'De wijsheid van het domme.
de schoonheid van het trage,
de aanvulling van het stomme
het voordeel van het lage.

Toelichting bij het Taoïsme.

Het Taoïsme is een oude filosofie en een religie gebaseerd op de Tao, oorspronkelijk ontstaan in China. Het Taoïsme wordt beschouwd als een van de wereldstromingen naast Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom. Het is tevens een meditatieleer.

Taoïsme gaat over de weg van de mens, in balans met de natuur.
Zonder verzet (wu wei) meegaan met de stroom van yin en yang.
Natuurlijke acceptatie en innerlijke harmonie.
De recente chaostheorie in een oeroud filosofisch kader.
Het Taoïsme is zowel een filosofie, als een manier van leven als een religie.
In het westen wordt enerzijds de filosofie bestudeerd en anderzijds de praktijk van meditatie en fysieke oefening zoals Tai Chi en Chi Kong.

De kern van het Taoïsme bestaat uit eeuwenlang mondeling overgeleverde teksten die rond 400 jaar voor Christus voor het eerst zijn opgeschreven. Vervolgens zijn deze teksten telkens weer aangepast aan de behoefte van dat moment. Zo wilde men vrede en geen oorlog. Zie tekst 80 van de Tao Te Tjing, een van de kernboeken van het Taoïsme.
In de tijd van de Han dynastie (2de eeuw voor Christus) werd het Taoïsme een volksreligie en werden er goden aan het Taoïsme toegevoegd.
Geleidelijk aan zijn er verschillende Taoïstische stromingen ontstaan. Vaak met invloeden uit Boeddhisme, Hindoeïsme en Confucianisme.

Confucianisme staat tegelijkertijd deels lijnrecht tegenover het Taoïsme. Confucianisme kent strakke regels en een strakke hierarchie. Het gaat uit van een ordening door de mens. Taoïsme gaat uit van de ordening door de natuur. Het is pacifistisch, de oorlogen in die tijd hadden geen goeds gebracht. En het Taoïsme is individueel, volg je innerlijke kracht. Het belangrijke Taoïstische begrip Wu Wei, handelen zonder niet te handelen, lijkt op ons 'laissez faire', alles wat er is, dat mag er zijn. Toch is het geen passief achterover leunen, maar een actieve en liefdevolle levenskunst. Een Taoïst (m/v) mediteert dagelijks, doet Tai Chi oefeningen en leeft toegewijd en in eenvoud, gericht op het ontwikkelen van zijn of haar innerlijke kracht. Taoïsten zijn zelfstandige denkers, verbonden met het systeem van de natuur.

Het Taoïsme is vaak verboden en Taoïsten zijn en worden vervolgd.
De meeste Taoïstische heiligdommen, tempels en kloosters zijn vernietigd.
Dit gebeurde ook nog in de de 19de en 20ste eeuw.
Het Taoïsme blijft echter levendig, zowel als filosofie als levenskunst. In China herleeft het ook als religie.

De invloed van het Taoïsme is groot en grotendeels onzichtbaar,
want niet benoemd of georganiseerd. In het hedendaagse China is het Taoïsme onderdeel van de cultuur. De invloeden van Taoïsme en Confucianisme lopen dwars door elkaar heen.

De Tao Te Tjing is een van de drie klassieke Taoïstische boeken en behoort tot de meest vertaalde boeken ter wereld. In 2010 verscheen de uitstekende Nederlandse vertaling van de sinoloog en Tao meester Kristofer Schipper.
In 2007 verscheen van zijn hand ook de vertaling van de geschriften van Zhuang Zi, een tweede Taoïstische klassieker. Deze bundel met humoristische en schitterende verhalen is een onmisbare aanvulling op de Tao Te Tjing.
De I Tjing, het boek der veranderingen, bekend als orakelboek, wordt eveneens als Taoïstisch basisboek genoemd, maar wordt ook aan het Confucianisme toegeschreven. Dit zegt al iets over het door elkaar lopen van deze stromingen.  Zie bijvoorbeeld: http://www.i-tjing.nl/

Via de zijderoute raakte het Taoïsme bij de oude Grieken bekend.
Het Taoïsme verschilt fundamenteel van de Europese oude filosofie. Zo is er in het Taoïsme geen sprake van een godenrijk en van een schepper of van een zorgende God. De Tao is alles en altijd, dus was er altijd al en bracht het één voort. Hieruit ontstond twee (yin en yang) en vervolgens ontstond drie, al het leven en zo ontstonden de tienduizend dingen, alles wat er is.

Omdat uitgegaan wordt van de Tao, het oer, niet te benoemen , zie tekst 1, is alles hieruit afkomstig en hoort alles bij elkaar. Alles vult elkaar aan, zoals yin en yang, er zijn geen tegenstellingen. Goed en kwaad zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Het Taoïstische denken is cyclisch en niet lineair. Het gaat om de permanente cyclische beweging in de natuur. 

Het gezin, de familie, de voorouders, de naasten zijn zeker net zo belangrijk als de gemeenschap. Maar allereerst is er de Tao.

Het Taoïsme heeft geen regels of wetten nodig, omdat alles zijn natuurlijke loop volgt en de Tao altijd voor het goede kiest.

Het Tao heeft zelfs niets nodig, omdat in het niets alles mogelijk is.

Het Taoïsme kent in principe geen interne conflicten of rivaliteit en is evenmin te vertalen in macht of machtstructuren. Het Taöisme bestrijdt iedere vorm van absolutisme.

Basisbegrippen in het Taoïsme zijn