©  2019 George Burggraaff                                                                      © George Burggraaff

Beginpagina
Trefwoordenindex
Andere Tao bronnen

Bewerking voor kinderen

Verantwoording en literatuurlijst
Historie van deze site

Abonnement op de (gratis) filosofiecursus, voor kinderen en andere volwassenen

Bestelformulier voor het boek over vrede en vreugde,
de Tao Te Tjing voor kinderen


De Tao Te Tjing voor kinderen en andere volwassenen

Over de Tao Te Tjing

Tjing betekent "een bundel  teksten” (Tjing)
over de weg of de bron, of het alles en het niets (Tao),
en over “de innerlijke kracht” (Te).

Tao Te Tjing: een tekstbundel over de bron en de innerlijke kracht.

In de Tao Te Tjing voor kinderen is Tao Te Tjing vertaald als:
Het boek (Tjing) over vrede (Tao) en vreugde (Te).

In het huidige officiële Chinees (Pinyin) is het Dao De Jing.

De Tao Te Tjing is een boek met 81 Chinese, korte, poëtische,
filosofische teksten. De teksten zijn rond 400 voor Christus voor het eerst opgeschreven. Voor het grootste deel gaat het om teksten / gedichten die dan al eeuwenlang mondeling zijn overgeleverd.

De Tao is het hoofdbegrip van het boek, de kern van alles.
Het tweede woord Te kun je zien als de werking van Tao in alles en uiteraard ook in ieder levend wezen.
De Tao Te Tjing en Zhuang Zhi zijn de twee bekendste canonieke teksten van het Taoïsme. Het Taoïsme is zowel een religieuze stroming in China en daarbuiten, als de filosofie rondom de Tao. Lees meer over het begrip Tao.

De Tao Te Tjing geeft een uitleg over het ontstaan van het leven
en gaat over de relatie tussen de mens en dit oerprincipe.
Tegelijkertijd is de Tao Te Tjing praktisch, gericht op het dagelijks leven.
Het is een boek over meditatie en je eigen weg hierin.
De Tao Te Tjing geeft concepten over hoe te handelen,
waarbij de zorg voor het eigen lichaam en de zorg voor het land
min of meer samenvallen. Tekst 13.

Dagelijkse meditatie en fysieke oefeningen als Tai Chi en Chi Kong zijn belangrijk om goed te functioneren in verbinding met het oerprincipe, de Tao.  Tekst 4, 47 en 56.
De Tao Te Tjing  stelt ons voortdurend vragen en maakt veelvuldig gebruik van paradoxen, schijnbare tegenstellingen.
Het Taoïsme gaat uit van kosmische eenheid en daardoor de eenvoud van alles. Bezit wordt als een last gezien (o.a. tekst 77) en iedere vorm van geweld is uiterst bedenkelijk, tekst 31.

De teksten dienden onder meer als lessen voor jonge keizers.
Het is een boek over meditatie, het eerste managementboek en een levensboek.

Van circa 2500 tot 1100 voor Christus kende China een tijd
van vrede en welvaart. Daarna ontstonden eeuwenlange oorlogen
tussen allerlei stadstaatjes.

De Tao teksten bevatten een weerklank, een romantische echo
van die voorbije periode van vrede. Ze leveren kritiek op de vechtende staten en het voeren van oorlog. Zie o.a. de prachtige tekst 31.
De teksten zijn oorspronkelijk mondeling overgeleverd.
Hiertoe zijn er ritme en herhalingen ingebracht.
Dit helpt met onthouden en voordragen.
Uiteraard zijn de teksten ook regelmatig aangepast.
Tenslotte zijn de teksten opgeschreven.
Afgebakende stukjes tekst, gecalligrafeerd op een bamboelatje. Ook zijn houtsnedes van de teksten gemaakt, eveneens op bamboelatjes. De teksten zijn ook op zijde geschilderd.
De plankjes zaten met leren veters aan elkaar.
In Chinese graven zijn plankjes teruggevonden.
De veters waren vergaan, daarom zijn er verschillen in volgorde.
Er zijn ook verschillen in de teksten.
Er zijn stukken toegevoegd en weggelaten en soms is te zien
dat er meerdere mensen aan de teksten hebben gewerkt.
Er is bijvoorbeeld commentaar of een conclusie toegevoegd in de slotregels.
Het boek behandelt in essentie twee thema’s:
1 De ontwikkeling van het leven.
2 Hoe hier mee om te gaan, hoe te leven.

Lao Tse geldt als naam van de auteur.
Lao Tse betekent "oude meester".
Zijn bijnaam is ‘vadertje langoor’.
Waarschijnlijk heeft Lao Tse niet bestaan.

Er bestaat wel een mooi verhaal over Lao Tse die teleurgesteld het rijk verlaat.
Bij de grens aangekomen wil een grenswachter hem pas doorlaten
als Lao Tse eerst zijn wijsheid opschrijft.
Dit zou het moment zijn waarop de Tao Te Tjing is opgeschreven.
Die grens kun je zien als  een metafoor voor de dood.

Sinoloog Kristofer Schipper denkt dat het boek door één auteur is opgeschreven en dat er met name achterin nieuwe teksten en wijzigingen zijn aangebracht. Zijn Nederlandse vertaling is een aanrader. Zie mijn links en mijn verantwoording en literatuurlijst.

Na de bijbel is de Tao Te Tjing een van de meest vertaalde en bestudeerde boeken ter wereld. De invloed geldt tot op de dag van vandaag.
Wie China wil leren kennen, die komt de Tao tegen en Confusius.

De Tao vertalen is niet eenvoudig door de aard van de tekst.
Zie de begintekst hiernaast en bijvoorbeeld ook de toelichting bij tekst 40.
De Tao kent geen lidwoorden, geen persoonlijke voornaamwoorden en nauwelijks leestekens. Tekens kunnen zowel werkwoord als zelfstandig naamwoord zijn. Een teken heeft bovendien vaak meerdere betekenissen. Hierdoor zijn er ver uiteenlopende vertalingen in omloop. Bovendien zijn er verschillende versies van de Tao Te Tjing.

De meeste Tao vertalingen zijn gebaseerd op de versie van de Chinese confucianist Wang Bi (226–249). Hij maakte van het Taoïsme een filosofie die aansloot bij het Confucianisme. Daarmee werd het het eerste managementboek ter wereld. De Tao religie en de meditatieleer zijn door hem veel minder benadrukt. De Zenboeddhist Ben Zondervan heeft mij echter langzamerhand doen inzien dat het een vooral boek over mediteren is.

In 1973 werden in een graf in Mawangdui uit 168 voor Christus twee tekstversies van deTao Te Tjing gevonden die ruim zeshonderd jaar ouder zijn dan de versie van Wang Bi. Deze nieuwe vondsten verschillen hier en daar aanzienlijk van de Wang Bi varianten.

 Robert G. Henricks heeft deze teksten vergeleken en op basis hiervan in 1989 een nieuwe vertaling gemaakt.

In 1993 is er in Guodian een incomplete versie uit 300 voor Christus gevonden. Sinoloog Kristofer Schipper heeft in 2010, mede op basis van alle nieuwe kennis, zijn vertaling met toelichting gepubliceerd bij uitgeverij Augustus.
Deze vertaling is een ijkpunt. ISBN 978 904 502 7807
de eerste regels van de Dao De Jing in het Chinees.
De eerste tekst uit de Tao Te Tjing.
De volgorde is van rechtsboven naar beneden. De eerste (beroemde) regels bevatten elk slechts zes tekens
waaronder drie keer het teken voor Tao op de eerste, derde en zesde positie. En op dezelfde plaatsen in de tweede regel het teken voor naam.
Letterlijk komt het op het volgende neer:
De bron kunnen de bron niet altijd de bron
Namen kunnen namen niet altijd namen


Zie tekst 1 en de toelichting hierop.

Voor een toelichting op deze website
zie de verantwoording van dit project en de historie.

Je kunt verder een abonnement op de nieuwsbrief nemen,
die bij deze website hoort.


Interactieve lezing over Tao, Tao Te Tjing en Taoïsme

© 2023 Roeland Schweitzer
Voor gebruik van materiaal van deze site, lees de copyrightpagina.