©  george Burggraaff 2019

Toelichting bij Tao tekst 20

Gevoed door de moeder.

Hou op met leren en je wordt niet meer gekweld.
De Tao heb je al, binnen in je.
Kennis is een uitdijend universum, met steeds weer nieuwe vragen.
De Tao vereenvoudigt tot er geen vragen meer zijn. Tekst 48
Deze zin bevat ook een sneer naar het Confucianisme, waarin leren en kennis centraal staan.
Soms denkt men dat de eerste regel van deze tekst bij de vorige tekst hoort.
Daarna begint de tekst met vragen die niet te beantwoorden zijn.
Vervolgens komt er kritiek op vrolijke mensen.
Het klinkt wat zuur en verwijtend.
Is dit een somber zelfportret van een oude man die de aansluiting mist?
Zoals een pasgeboren kind dat nog moet leren lachen.

De regel doet denken aan de eerste regel van tekst 55:
Als je vervuld bent van idealen, dan ben je net een pasgeboren baby.
De plek om naar terug te keren kan zowel de Tao zijn,
als de baarmoeder, als de dood.
Dit is de Tao meester op weg, zwervend. En het is een zelfbespiegeling.
Vol twijfel.
De Tao en het Taoïsme bieden bepaald geen glamourverhaal, 
niet gevat, rijk,vrolijk, succesvol.
En dan dat eenzame, 'ik ben anders'.

In China telt een individu niet zo als bij ons, maar deze tekst is van een individu. .
Arme Lao Tse, lastige eigenwijze denker.
En dan die mooie slotzin, 'gevoed door de grote moeder'.
De aarde en de kosmos.
Toch niet alleen, nee, zelfs oneindig verbonden met het alles.

De tekst sluit aan bij de teksten 18 en 19.
Taooïsme versus Confucianisme
Het ongeregelde versus het goed geregelde.
Van deze tekst zijn veel varianten in omloop.
De tekst wijkt af in grondtoon en stijl.
Hierdoor zijn er twijfels over de authenticiteit.
Misschen toegevoegd door een latere Taoïst?