©  george burggraaff
© 2021 George Burggraaff

<<     <     >           

Tao Te Tjing, tekst 39

Het Ene.

Heel vroeger bereikten zij het Ene:
De hemel bereikte het Ene en werd helder.
De aarde bereikte het Ene en werd rustig.
De geesten bereikten het Ene en werden helderziend.
De vallei bereikte het Ene en raakte vol leven.
Alles wat er is kreeg het Ene, werd levend en groeit.
Keizers en ridders kregen het Ene
en werden een voorbeeld voor het rijk.
Door het Ene zijn ze geworden tot wat ze zijn.
Als de hemel hierdoor niet helder was geworden,
zou ze al snel in stukken breken.
Als de aarde hierdoor niet rustig was geworden,
zou ze al snel gaan schudden.
Als de geesten hierdoor niet helder waren geworden,
dan zouden ze spoedig verbleken.
Als de vallei hierdoor niet vol was geraakt,
dan zou ze spoedig uitgeput zijn.
Als alles hierdoor niet levend was geworden en groeit,
dan zou alles spoedig uitdoven.
Als keizers en ridders hierdoor niet eerbaar waren geworden,
op hoge posities, dan zouden ze spoedig vallen.
Daarom is een nederige positie de basis voor een eervolle positie.
Het lage is het fundament voor het hoge.

Keizers en ridders noemen zichzelf eenzaam,
zonder ouders of partner en onwaardig.
Is dit geen goed voorbeeld van een nederige positie
als basis voor een eervolle positie?

Daarom, als je alle onderdelen van een zegekar opnoemt,
dan heb je nog geen zegekar.
In plaats van te klinken als jade kun je beter rommelen als een rots.