©  George Burggraaff
© George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 71

Weten dat je niet weet.

Het Taoïsme is niet tegen kennis of onderzoek, maar wijst wel op de betrekkelijkheid ervan en roemt de voordelen van niet weten.

We weten zelfs niet precies wat de Tao is, tekst 1.

Als we niets weten moeten we voortdurend alles onderzoeken. Wat was er voor the Big Bang? Ons begrip schiet tekort. De mens kan zich handhaven, maar een rationeel antwoord op onze existentiële vragen, nou nee. In al die duizenden jaren menselijk denken is het niet gelukt om ons zijn te begrijpen. Achter ieder antwoord liggen nieuwe vragen verscholen. Het antwoord is dus niet rationeel, maar hier de onbenoembare Tao.

Kennis cumuleert, de Tao vermindert, brengt terug tot de eenvoud. Tekst 48

Door niet te weten behouden we onze nieuwsgierige, open en onbevangen blik. Het is geen berusting, maar juist een vitaal uitgangspunt.

Er is nog wel een probleem. Hoe kun je weten dat je niet weet, als je niet weet? Als ik echt niet weet, weet ik niets, maar ben ik gewoon. Opeens krijgt een begrip als leegte, stilte een nieuwe lading. Zijn. Gerust in onzekerheid.

Niet weten sluit aan bij niet handelen, wu wei.

Ontsnappen uit de eeuwige cyclus van het lijden is een belangrijk Boeddhistisch thema. Hier doe je dat dus door ziek te zijn van het ziek zijn. Deze tekst is een link tussen Taoïsme en Boeddhisme.

Kennis is als een bloem en het begin van onwetendheid. Tekst 38
Des te verder je gaat, des te minder je weet. Tekst 47
Door kennis kun je afdwalen. Tekst 53.
Wie weet, praat er niet over, wie er over praat, weet niet. Tekst 56
Regeren vanuit onwetendheid is een zegen voor het land. Tekst 65

De Nederlandse tekst is met 51 woorden ruim twee keer zo lang als de 24 Chinese tekens, waaronder 7 keer het teken Bing, dat fout, dom of ziek betekent.
Tekst 40 is overigens de kortste tekst (21 Chinese karakters.)