©  George Burggraaff 2013
© George Burggraaff


Toelichting bij Tao tekst 77

Deel de overvloed.

Als je het koord van de boog naar beneden trekt,
span je de boog en gaat de pijl de lucht in.
Door het spannen van de boog komen het hoge uiteinde en het lage uiteinde van de boog ook naar elkaar toe.

De weg van de hemel is spontaan en onvermijdelijk,
nivelleert verschillen en leidt tot harmonie.
En dan heeft de tekst opeens een oordeel over menselijk gedrag.
Mensen maken rijken rijker en armen armer.

Hier wordt de doctrine van de gelijkheid van alles uitgelegd. Dit is een belangrijk Taoïstisch thema en het vormt de kern van de Zhuang Zi*.

In deze tekst krijgt de wijze, die immers de ongrijpbare Tao 'begrijpt' en daarom de oneindige Tao heeft, opeens een duidelijke, anonieme taak:
Deel je overvloed.
Sinoloog Kristofer Schippers wijst erop dat dit de eerste keer is in de 81 teksten van de Tao Te Tjing, dat de wijze een actieve taak krijgt toebedeeld. Dit gebeurt nogmaals in tekst 81

De laatste drie regels worden soms weggelaten. Ze zijn een herhaling van eerdere teksten, vooral van het slot van tekst 2.

Je terugtrekken als het werk gedaan is. Dit is de weg van de hemel. Tekst 9
Doe je werk in stilte. Tekst 10
In tekst 17 staat over onzichtbaar heersen, dat de mensen hierdoor denken dat ze het zelf gedaan hebben.
Wat betreft het rijker maken van de rijken adviseert tekst 62 om aan een machtig mens de Tao aan te bieden en geen schijf van jade of een vierspan paarden.
Ook in tekst 73 wordt over de weg van de hemel gesproken.

* Zhunang Zi, het grote klassieke boek van het Taoïsme.
Vertaling Kristofer Schipper, uitgeverij Augsutus ISBN 978 90 457 0085 4