Titels bij de 81 teksten

van de Tao Te Tjing

In de Tao Te Tjing staan geen titels boven de 81 teksten,
maar alleen de nummers 1 tot en met 81.
Deze nummering wordt over de hele wereld gebruikt en is handig voor vergelijkingen met andere Tao Te Tjing versies.
Toch heb ik in de tweede versie titels toegevoegd, want de teksten hebben wel een rode draad of kernthema. De titels helpen als ingang naar de tekst net als het trefwoordenregister.
De onderstaande titels zijn gelinkt naar de betreffende tekst.

Deel 1: over de Tao, de weg

en het oerprincipe.

1: Het onzichtbare mysterie.
2: Zweven tussen uitersten.
3: Hoe te regeren?
4: Onuitputtelijke bron.
5: Alles is wind, alles is adem.
6: De godin van het dal.
7: Duurzaamheid.
8: Zijn als water.
9: Goed is klaar.
10: Een rustige balans.
11: In de leegte is ruimte.
12: Kies voor je innerlijk.
13: Gezond zijn.
14: Het oude begin kennen.
15: De volgers.
16: Voortdurend zijn.
17: Onzichtbaar werken.
18: Waarachtigheid.
19: Puur.
20: Gevoed door de moeder.
21: Innerlijk licht.
22: Buig en word heel.
23: Je kunt altijd terugkeren.
24: Eenvoud.
25: De Tao is zichzelf.
26: Geaard en gezond.
27: De les voor leraar en leerling.
28: Balans tussen yin en yang.
29: Verander weinig.
30: Gebruik geen geweld.
31: Een overwinning is een nederlaag.
32: Naamloos is alles.
33: Echte rijkdom.
34: Groot is ook klein.
35: De Tao is vrede.
36: Alles keert om.
37: Zonder begeerte.

Deel 2: over het Te,

de innerlijke kracht.

38: Innerlijke kracht.
39: Het Ene.
40: Alles keert terug.
41: De vreemde weg.
42: Draag het yin, omhels het yang.
43: De kracht van niets.
44: Gezond leven.
45: Rust en helderheid.
46: Tevreden.
47: Innerlijke kennis.
48: Steeds eenvoudiger.
49: Openheid.
50: Goed leven.
51: Te, de Tao in werking.
52: Keer terug naar de moeder.
53: Anti materialisme.
54: Zelfontwikkeling.
55: De kracht van een baby.
56: Autonoom.
57: Het natuurlijke voorbeeld.
58: Een zachte regie.
59: Matigheid als basis.
60: Behoedzaam regeren.
61: Over grote en kleine landen samen.
62: Het meest waardevolle.
63: Voorkom problemen.
64: Reageer tijdig.
65: Onbevangen in plaats van geleerd.
66: Het laagste is het grootste.
67: De drie schatten.
68: Verbonden met de hemel.
69: In het gevecht wint de bedroefde.
70: De bron van onze woorden.
71: Weten dat je niet weet.
72: Respect, ruimte en eenvoud.
73: Weloverwogen moed.
74: Recht in plaats van eigenrecht.
75: Niets om voor te leven.
76: Zacht en week.
77: Deel de overvloed.
78: Wendbaar als water.
79: Vrede vanuit innerlijke kracht.
80: Het ideale land.
81: Daden in plaats van woorden.