©  2021  George Burggraaff
© 2022 George Burggraaff

Toelichting bij het begrip Zacht.

Het zachte overwint het harde.
De Tao zegt het regelmatig, onder andere in tekst 36
Tegelijkertijd horen zacht en hard bij elkaar.
Er is immers geen yin zonder yang, geen zacht zonder hard.
De Tao werkt zacht. Dat wel. Zie de kortste Tao tekst 40

Temper het licht, vlak scherpe kanten af.
Zo zegt de Tao het in tekst 4.
’Als je de Tao volgt, onderga je uiteindelijk zachtheid.‘
Een uitspraak, waarvan ik de auteur ben vergeten.

In tekst 43 worden zachtheid en nederigheid gekoppeld.
Tekst 55 behandelt de zachtheid en perfectie van een pasgeboren baby.
Het kind, die pasgeboren baby is een Taoïstisch ideaal, vergelijkbaar met het onbewerkte blok hout.
De Tao geeft een wijs mens drie schatten in handen,
diepe liefde of zachtheid, soberheid en nederigheid. Tekst 67.
Zachtheid is een kenmerk van het leven. Tekst 76.

Niets is zo zacht en wendbaar als water.

Toch kun je er alles mee aanvallen wat stevig en sterk is. Tekst 78

Het zachte en nederige zal overwinnen.
Zacht(heid) komt onder meer aan de orde in:
tekst 4, tekst 36, tekst 40, tekst 43, tekst 55, tekst 76, tekst 78