2017  George Burggraaff
© 2022 George Burggraaff yinyang

Toelichting bij Yin en Yang.


Yin en Yang, de ene kant en de andere kant, zwart en wit.
Yin, de schaduwzijde van de berg,en yang de zonzijde.
Het Yin en Yang zijn ontstaan uit de Tao, dat wil zeggen uit het mysterie achter het mysterie en het alles en het niets.
Yin en yang zijn ontstaan door een  trilling van vreugde,
door een eerste zucht van levensenergie.
Yin en yang zijn, net als de Tao, in alles aanwezig.
Ze vormen één geheel. Dus feitelijk is het yinyang in plaats van yin en yang.
De voortdurende uitwisseling tussen deze twee geeft leven aan alles.
Er is geen yin zonder yang en geen yang zonder yin.
Zoals er ook geen goed zonder kwaad is en geen leraar zonder leerling.
Er is bovendien altijd yin in yang en yang in yin.
Yin is het zaadje in Yang en andersom,
Ze tollen in elkaar rond en om elkaar heen.
In een eeuwige, onafscheidelijke, vloeiende dans  vormen ze een perfecte balans. Samen vormen ze de kringloop van het leven.
Niets is volledig en altijd, in alle opzichten yin of yang.

Wat boven is, komt onder en wat onder is, komt weer boven.
Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad.
Wat zwak is wordt sterk en wat sterk is wordt weer zwak.
Wit is niet beter dan zwart en + niet beter dan - .
De schaduw en de zonzijde horen bij elkaar.
Ze zijn gelijkwaardig en tegenovergesteld.
Winnaars en verliezers vormen een geheel, als Yin en Yang. Tekst31

Yin is dus niet vrouwelijk, maar vrouwelijk ten opzichte van het mannelijke yang. Het gaat om de tegenstelling. Zo is yin meer water dan vuur (yang), of yin is de ijsvorm van water en yang de stoomvorm. Yin als hete kern van de aarde (vulkanen) en yang het zonnevuur.

Je kunt ook spreken van het dualisme in alles. Ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel heeft ook weer voordelen. Je bent alles kwijt en je hoeft je totaal geen zorgen meer te maken over je bezittingen.

Yin en Yang zijn mooi gesymboliseerd in het universele
Tai Chi symbool, de weg van universele levenskracht (chi).

YIN Aspecten YANG Aspecten
vrouw man
aarde hemel
schaduwzijde zonzijde
water vuur
stilte / rust beweging / actie
koud warm
maan zon
zwaar licht
dood leven
binnen buiten
inademen uitademen
sluiten openen
ontvangen scheppen
noord zuid
even oneven
- +
zwart / donker wit / licht
gebroken lijn doorlopende lijn

Teksten rondom yinyang, zie Tao, balans.