2017  George Burggraaff
© George Burggraaff

yinyang

Toelichting bij Yin en Yang.


Yin en Yang vormen één geheel. Tegenstellingen horen dus bij elkaar.
Yin en Yang, de ene kant en de andere kant, zwart en wit.
Wat onder ligt, komt boven en wat boven licht, komt onder.
Wat groeit, krimpt ook weer en wat krimpt transformeert.

Yin, de schaduwzijde van de berg en yang de zonzijde.
Yang, de naar buiten gerichte energie, yin de naar binnen gerichte energie.

Het Yin en Yang zijn ontstaan uit Tao, dat wil zeggen uit het mysterie achter het mysterie en het alles en het niets.
Yin en yang zijn de eerste trilling van levensenergie, een  trilling van vreugde.
Yin en yang zijn, net als de Tao, in alles aanwezig.
De voortdurende uitwisseling tussen deze twee geeft leven aan alles.

Er is geen yin zonder yang en geen yang zonder yin.
Zoals er ook geen goed zonder kwaad is en geen leraar zonder leerling.
Er is bovendien altijd yin in yang en yang in yin.
Het is eerder yinyang én yangyin in plaats van yin én yang.

Yin is het zaadje in Yang en andersom.
In een eeuwige, onafscheidelijke, vloeiende dans vormen ze een perfecte balans. Samen vormen ze de kringloop van het leven.
Ze draaien in elkaar rond en om elkaar heen.
Niets is. volledig en altijd, in alle opzichten yin of yang.
Kijk naar het symbool voor yin (zwart) en yang (wit).

Het zijn geen oordelen, zoals ons goed en kwaad.
Wat zwak is wordt sterk en wat sterk is wordt weer zwak.
Wit is niet beter dan zwart en + niet beter dan - .
De schaduw en de zonzijde horen bij elkaar, samen vormen ze de berg.
Je kunt het licht niet herkennen als je het donker niet kent.
Gelijkwaardig en tegenovergesteld.
Winnaars en verliezers vormen een geheel, als Yin en Yang. Tekst 31

Yin is dus niet vrouwelijk, maar vrouwelijk ten opzichte van het mannelijke yang. Zo is yin meer water dan vuur (yang), of yin is de ijsvorm van water en yang de stoomvorm. Yin als hete kern van de aarde (vulkanen) en yang het zonnevuur.

Je kunt ook spreken van het dualisme in alles. Je raakt alles kwijt en je hoeft je totaal geen zorgen meer te maken over je bezittingen. Bezit is het einde van het vermaak.

Doordat wij namen geven, onstaat het onderscheid.
Eigenlijk heeft de Tao ook geen naam, want de Tao is onbeperkt, maar we kunnen niet over Tao praten zonder de naam Tao. Zie tekst 1.

Yin en Yang zijn prachtig gesymboliseerd in het universele
Tai Chi symbool, de weg van universele levenskracht (chi).
Er is natuurlijk nog een derde omzichtbare punt in het Yin en yang teken, het midden.
YIN Aspecten YANG Aspecten
vrouw man
aarde hemel
schaduwzijde zonzijde
water vuur
stilte / rust beweging / actie
koud warm
maan zon
zwaar licht
dood leven
binnen buiten
inademen uitademen
sluiten openen
ontvangen scheppen
noord zuid
even oneven
- +
zwart / donker wit / licht
gebroken lijn doorlopende lijn

Teksten rondom yinyang, zie Tao, balans.