©  george burggraaff 2014

Toelichting bij Tao tekst 13

Gezond zijn.

De eigenlijke tekst, dat zijn alleen de eerste twee regels.
De overige regels zijn uitleg en conclusie.

Van deze tekst bestaan sterk uiteenlopende vertalingen.
Van (voor mij) onbegrijpelijk, tot (voor mij) zeer onwaarschijnlijk.
De verschillen beginnen al bij de woorden genade en ongenade.
Ze worden ook wel vertaald met leven en dood.
Genade wordt ook vertaald als begunstiging.
Soms wordt het hele woord weggelaten.
Zo zijn er meer belangrijke verschillen in de tekst.
Lichaam betekent ook jezelf.

Genade en ongenade wijzen naar posities aan het hof
en de tekst duidt blijkbaar op een zekere willekeur.
De vergelijking met leven en dood is logisch.
Je weet niet waarom je op een bepaald moment,
op een bepaalde plaats geboren bent of dood gaat.
Opmerkelijk vind ik ook het woord 'schijnen' in regel een.
De auteur laat zich niet verrassen, want hij begrijpt het.